Giải bài tập SGK bài 9->18 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9

Bài 9 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O’\)) và ngoại tiếp đường tròn \((O)\). Tia \(AO\) cắt đường tròn \((O’)\) tại \(D\). Ta có: (A) \(CD = BD = O’D\) ;    (B) \(AO = CO = OD\) (C) \(CD = CO = BD\) ;    …

Giải bài tập SGK bài 9->18 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9Read More »

Giải bài tập SGK bài 1->8 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9

Bài 1 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) là \(20cm\). Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đường chéo \(AC\). Hướng dẫn trả lời: Giải Gọi \(x\) (\(cm\)) là độ dài cạnh \(AB\) (\(x > 0\)). Theo đề bài thì độ dài cạnh \(BC\) là  \((10 …

Giải bài tập SGK bài 1->8 Ôn tập cuối năm – Phần Hình học – Toán 9Read More »

Giải bài tập SGK bài 10->18 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9

Bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 Giải các hệ phương trình: a) \(\left\{ \matrix{2\sqrt {x – 1} – \sqrt {y – 1} = 1 \hfill \cr \sqrt {x – 1} + \sqrt {y – 1} = 2 \hfill \cr} \right.\) b) \(\left\{ \matrix{{\left( {x – 1} \right)^2} – 2y = 2 \hfill …

Giải bài tập SGK bài 10->18 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9Read More »

Giải bài tập SGK bài 1->9 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9

Bài 1 trang 131 SGK Toán 9 tập 2 Xét các mệnh đề sau: I. \(\sqrt {\left( { – 4} \right).\left( { – 25} \right)}  = \sqrt { – 4} .\sqrt { – 25}\) ;                       II. \(\sqrt {\left( { – 4} \right).\left( { – 25} \right)}  = \sqrt {100}\) III. \(\sqrt {100}  = 10\)      …

Giải bài tập SGK bài 1->9 Ôn tập cuối năm – Phần Đại số – Toán 9Read More »

Giải bài tập SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Bài 38 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114. Hướng dẫn trả lời: Ta có: Thể tích phần cần tính là tổng thể tích của hai hình trụ có đường kính là \(11cm\) và …

Giải bài tập SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầuRead More »

Trả lời câu hỏi SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

1. Hãy phát biểu bằng lời: a) Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ. b) Công thức tính thể tích của hình trụ. c) Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón. d) Công thức tính thể tích của hình nón. e) Công thức tính diện tích của mặt cầu. f) …

Trả lời câu hỏi SGK Chương 4 Ôn tập chương Hình trụ – Hình nón – Hình cầuRead More »

Giải luyện tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Câu 35: Trang 126 – SGK Toán 9 tập 2 Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110) Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ. Hướng dẫn giải: Thể tích cần tính gồm thể tích một hình trụ và thể tích một …

Giải luyện tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầuRead More »

Giải bài tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Câu 30: Trang 124 – SGK Toán 9 tập 2 Nếu thể tích của một hình cầu là $113\frac{1}{7}cm^{3}$ thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó (lấy $\pi \approx \frac{22}{7}$) (A) 2 cm    (B) 3 cm    (C) 5 cm     (D) 6 cm     (E) …

Giải bài tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầuRead More »

Giải luyện tập SGK Bài 2 Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Câu 23: Trang 119 – SGK Toán 9 tập 2 Viết công thức tính nửa góc ở đỉnh của một hình nón (góc $\alpha $ của tam giác vuông $OAS$ – hình 99) sao cho diện tích mặt khai triển của mặt nón bằng một một phần tư diện tích của hình tròn (bán kính $SA$). Hướng …

Giải luyện tập SGK Bài 2 Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụtRead More »